INTRANET PROGRAMARI ON LINE CHESTIONARE SATISFACTIE EDUCATIE SANITARA PACIENTI

Informatii Interes public

Coplata serviciilor medicale

Conform deciziei interne, Spitalul Orasenesc „Regele Carol I” Costesti incaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii in valoare de 5 lei, pentru:

 • • Serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in sectiile/compartimentele cu paturi organizate conform prevederilor legale in vigoare si aflate in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate;
 • • Serviciile medicale spitalicesti, acordate in regim de spitalizare continua, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza.
Excepţie fac urmatoarele tipuri de servicii:
 • • serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, serviciile medicale spitaliceşti pentru tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital;
 • • serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată – ani;
 • • serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.
Categoriile de asigurati scutite de coplata si prevazute la art. 255 din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:
 • • copiii până la vârsta de 18 ani;
 • • tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii;
 • • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
 • • persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
 • • toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;
 • • persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;
 • • persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă.
 • • donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificaţi ca fiind compatibili cu un pacient neînrudit sau înrudit, pentru evaluarea medicală finală în vederea donării, donare şi monitorizarea postdonare, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.
Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevazut in norme. Furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitalicești pentru care se încasează coplată.