Acte Necesare (Internare/Externare), Drepturi, Obligaţii

Ne pasa de sanatatea ta !

Chestionar satisfactie pacienti Chestionar feedback pacienti

Pentru a putea imbunatatii serviciile acordate pacientilor nostrii va punem la dispozitie aceste chestionare. Parerea Dumneavoastra conteaza. Din acest motiv va rugam sa descarcati, completati si trimiteti pe adresa noastra de contact opinia Dumneavoasta referitoare la serviciile noaste. Precizam ca aceste chestionare nu trebuie neaparat semnate ( fiind anonime ) iar prelucrarea datelor ce ne parvin prin intermediul lor respecta in totalitate legea confidentialitatii. Va multumim !

Acte necesare formalităţilor de internare:

 • Biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist dupa caz
 • Buletin sau carte de identitate
 • Dovada calitatii de asigurat:
 • card national de sanatate
 • cupon de pensie
 • adeverinţă de salariat cu o valabilitate de 3 luni , pentru persoanele care refuza in mod expres , din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national
 • adeverinţă de inlocuire a cardului national , pentru persoanele care solicita emiterea cardului duplicat
 • adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate la care este inscris asiguratul, pentru persoanele carora inca nu li s-au emis cardul de sanatate

CRITERII DE INTERNARE IN SPITAL

 • mastere
 • urgente medico-chirurgicale si situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua
 • boli cu potential endemoepidemic care care necesita izolare
 • bolnavi aflati sub incidenta art. 109,110,124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecatii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor spital
 • afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi
 • PACIENTII CARE SOLICITA INTERNARE LA CERERE, VOR SEMNA UN ANGAJAMENT DE PLATA, LA INTERNARE, PENTRU PLATA CHELTUIELILOR DE SPITALIZARE AFERENTE

Obligaţiile pacientului:
 • Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital
 • Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii
 • Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului
 • Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei
 • Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi
 • Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare
 • Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului
 • Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

Drepturile pacientilor
 • Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice
 • Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale
 • Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate
 • Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii
 • Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere
 • Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa
 • După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze
 • Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consiţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consiţământului
 • În cazul pacienţilor fără discernământ consiţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal
 • Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său
 • Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa
 • Pacienţii cu indicaţii speciale, au dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor
 • Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său
 • Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase
 • Dreptul la continuitatea îngrijirilor
 • Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii
 • Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.

La Externare
Momentul externarii va fi anuntat de catre personalul medical in timp util( cu cel putin 12 ore inainte ), iar documentele primite la momentul externarii sunt urmatoarele:

 • Bilet de externare
 • Scrisoare Medicală
 • Reţetă de Tratament ( daca este cazul)
 • Concediu medical ( daca este cazul)
 • Decontul de cheltuieli

Actele necesare externarii se elibereaza in fiecare zi incepand cu ora 12.00

Date contact

Intrebari si sesizari
 • E-mail: spitalulcostesti@gmail.com
Programari
 • Tel: 0248.673.550 sau 0730.109.410
 • Luni-Vineri intre orele : 08.00- 15.00
Formular reclamatii online

Designed by www.corvinstudio.ro

To top