Informatii Interes public

anunt

Nr.2985/19.04.2019 - publicat: 19.04.2019

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a postului de Asistent medical de laborator principal-PL- laborator analize medicale

Numele si prenumele Numar cerere/dosar Admis/Respins Observatii
Burca Madalina 2831/15.04.2019 Admis -
Proba scrisa se va desfasura la data de 02.05.2019, ora 10:00 la sediul spitalului Regele Carol I Costesti - sala de mese. Candidatul se va prezenta la ora 09:45 pentru indeplinirea formalitatilor preliminare, respectiv indentificarea candidatului in baza actului de identitate sau a oricarui document prin care se poate stabili identitatea.

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr.2657/08.04.2019 - publicat: 15.04.2019

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul Anestezie si Terapie Intesiva ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si o proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. Calendarul organizarii concursului si fisa postului aici!

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr.2511/02.04.2019 - publicat: 08.04.2019

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de Economist specialist IA la Biroul Managementul Calitatii,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si o proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. Calendarul organizarii concursului si fisa postului aici!

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr.2458/01.04.2019 - publicat: 05.04.2019

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr. 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de asistent medical laborator principal PL in cadrul Laboratorului de Analize Medicale ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. Calendarul organizarii concursului si fisa postului aici!

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr.1396/13.02.2019

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr. 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post temporar vacant de economist gradul I la Serviciul Administrativ,contract individual de munca pe durata determinata (pana la reluarea activitatii tituarului postului). Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. Calendarul organizarii concursului si fisa postului aici!