Informatii Interes public

anunt

privind rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului de Asistent medical debutant PL sectia Pediatrie

Numele si prenumele Punctaj obtinut Admis/respins
Colt Filofteia 20p Respins
Mieila Loriana Ioana Neprezentat Respins
Ion Elena Carmen 81p Admis
Tudor Florenta Georgiana 42p Respins
Contestatiile la proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana la data de 01.10.2019 ora 15.00.

anunt

privind rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Asistent medical debutant PL sectia Urologie

Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Punctaj proba orala Punctaj total Admis/respins
Florea Ionela 71.5p 90p 80.75p Admis

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 12871/21.08.2019 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Sectia Pediatrie ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. DESCARCA calendarul organizarii concursului / tematica / fisa postului

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 12871/21.08.2019 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul Urologie ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. DESCARCA calendarul organizarii concursului / tematica / fisa postului

anunt

privind rezultatul la proba orala pentru ocuparea postului de Asistent medical principal-PL- CPU

Numele si prenumele Punctaj oral Admis/respins
Sorescu Daniela Mihaela 90p Admis
Mieila Loriana Ioana 72p Admis
Ivascu Gelu NEPREZENTAT RESPINS

anunt

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 8263/12.06.2019 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de asistent medical generalist principal PL la Compartiment Primire Urgente ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. DESCARCA calendarul organizarii concursului / tematica / fisa postului

anunt angajare medici