Informatii Interes public

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 12871/21.08.2019 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Sectia Pediatrie ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. DESCARCA calendarul organizarii concursului / tematica / fisa postului

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 12871/21.08.2019 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul Urologie ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. DESCARCA calendarul organizarii concursului / tematica / fisa postului

anunt

privind rezultatul la proba orala pentru ocuparea postului de Asistent medical principal-PL- CPU

Numele si prenumele Punctaj oral Admis/respins
Sorescu Daniela Mihaela 90p Admis
Mieila Loriana Ioana 72p Admis
Ivascu Gelu NEPREZENTAT RESPINS

anunt

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 8263/12.06.2019 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de asistent medical generalist principal PL la Compartiment Primire Urgente ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. DESCARCA calendarul organizarii concursului / tematica / fisa postului

anunt angajare medici