Informatii Interes public

anunt

privind rezultatul privind rezultatul FINAL la concursul de ocupare a postului de Economist specialist IA- Biroul Managementul Calitatii

Numele si prenumele Punctaj scris Punctaj oral Punctaj total Admis/respins
Ionel Sorin Viorel 59,28p 90p 74,64p Admis
Barbu Georgeta 47,58p - - Respins

anunt angajare medici

anunt

privind rezultatul privind proba orala la concursul de ocupare a postului de Economist specialist IA- Biroul Managementul Calitatii

Numele si prenumele Punctaj Admis/Respins Observatii
Ionel Sorin Viorel 90p Admis -

anunt

privind rezultatul FINAL la concursul de ocupare a postului de Asistent medical de laborator principal-PL- laborator analize medicale

Numele si prenumele Punctaj scris Punctaj oral Punctaj total Admis/respins
Burca Madalina 78,75p 80p 79,38p Admis