Anunturi Spitalul Costesti

Ne pasa de sanatatea ta !

ANUNT

01.08.2017
In conformitate cu prevederile Ordinului .MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 13140/06.09.2016 ,Spiatalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs urmatoarele posturi publicate si ramase neocupate :

 1. Medic in specialitatea medicina interna -Sectia Medicina Interna ,
 2. Medic in specialitatea obstetrica ginecologie -Sectia OG ,
 3. Medic in specialitatea urologie –Compartiment Urologie,
 4. in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges.
La concurs se pot inscrie medici in specialitatile:medicina interna,obstetrica ginecologie,MG/MF si urologie . Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :
 1. cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 2. copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 3. copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 4. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 6. cazier judiciar,
 7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 8. chitanta de plata a taxei de concurs.
 9. copia actului de identitate
Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei,iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei.

Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti,tel 0248 673 550.

MANAGER Dr.Minca Razvan Catalin

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

( Spitalul Regele Carol I Costesti )

To top