Anunturi Spitalul Costesti

Ne pasa de sanatatea ta !

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 4659/26.03.2018

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de Asistent medical generalist debutant PL la dispensarul TBC ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.


Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aiciPublicatie de concurs

In conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P nr 1406/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,corelate cu prevederile art.185 Legea nr.95/2006,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare,Spitalul Orasenesc “Regele Carol I “Costesti organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor de :
 • Medic sef sectie Medicina Interna ,
 • Medic sef sectie Obstetrica Ginecologie,
 • Medic sef sectie Pediatrie.

Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aici

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 4659/26.03.2018

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de Registrator Medical Debutant la Statistica Medicala ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aici
ANUNT

Nr.671/19.01.2018

In conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 2262/19.02.2018 ,Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs urmatoarele posturi :

 1. 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea cardiologie –Cabinet Cardiologie ,
 2. 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea medicina de urgenta –Compartiment Primire Urgente,
 3. 1 post de medic primar confirmat in specialitatea neurologie –Cabinet Neurologie

in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges. La concurs se pot inscrie medici specialisti confirmati in in specialitatile medicina de urgent si cardiologie si medici primari confirmati in specialitatea neurologie . Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :
 • a) cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 • b) copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 • c) copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 • f) cazier judiciar,
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei. Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti, tel: 0248 673 550.

ANUNT

Nr.671/19.01.2018

In conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 13140/06.09.2016 ,Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs urmatoarele posturi publicate si ramase neocupate :

 1. Medic in specialitatea obstetrica ginecologie -Sectia OG ,
 2. Medic in specialitatea urologie –Compartiment Urologie,
 3. Medic in specialitatea MG/MF ,cu atestat in Asistenta Medicala de Urgenta Prespitaliceasca –CPU ,

in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges. La concurs se pot inscrie medici in specialitatile:obstetrica ginecologie , urologie si MG/MF cu atestat in Asistenta Medicala de Urgenta Prespitaliceasca . Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :
 • a) cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 • b) copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 • c) copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 • f) cazier judiciar,
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei in revista “Viata Medicala”,iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei. Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti, tel: 0248 673 550.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

( Spitalul Regele Carol I Costesti )

To top