INTRANET PROGRAMARI ON LINE CHESTIONARE SATISFACTIE EDUCATIE SANITARA PACIENTI

Informatii Interes public

Anunt licitatie

vezi anuntul aici

Anunt licitatie vanzare lemne

vezi anuntul aici
caiet de sarcini

Anunt licitatie inchiriere spatii automate bauturi calde

vezi anuntul aici

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate(10.04.2023)

vezi anuntul aici

............................................

Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași”, cod SMIS 125358

Deschide documentul in format PDF

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Argeș este partener în proiectul cu titlul : „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași”, cod SMIS 125358 alături de Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, Spitalul Orășenesc ”Sf. Spiridon” Mioveni, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Oltenița, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, UAT Orașul Mioveni, Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, UAT Municipiul Câmpulung.

Contractul de finanțare nr. 3611, aferent proiectului mai sus menționat a fost semnat pe data de 17.12.2018. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități /Operațiunea 8.1.A Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional si local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiectivul specific al proiectului

  • OS. 1 Cresterea numarului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii). Ob. specific va contribui la indeplinirea indicatorilor proiectului: 1S35 - Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii)
  • OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate sectiilor suport care deservesc ambulatoriile) Ob. specific va contribui la indeplinirea indicatorilor proiectului: 1S36 - Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii)
  • OS.3. Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea starii de sanitate publica. Ob. specific va contribui la indeplinirea indicatorilor proiectului: CO 36 - Populația deservită de servicii medicale imbunătățite. Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv între data de 01.02.2014 și data de 28.11.2019.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.268.811,96 lei, din care 3.203.435,65 lei este valoarea totală nerambursabilă, iar 65.376,31 lei este contribuția de 2% a partenerilor menționați mai sus.

Proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, cod SMIS 125357

Deschide documentul in format PDF

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Argeș este partener în proiectul cu titlul : „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, cod SMIS 125357 alături de Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, Spitalul Orășenesc ”Sf. Spiridon” Mioveni, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Municipal Curtea de Argeș, Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Oltenița, UAT Orașul Mioveni, UAT Curtea de Argeș, UAT Municipiul Câmpulung.

Contractul de finanțare nr. 3574, aferent proiectului mai sus menționat a fost semnat pe data de 05.12.2018. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități / Operațiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiectivul specific al proiectului

  • OS. 1 Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU). Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului: 1S37i - Unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar).
  • OS.2 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică. Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului: CO 36 - Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.
Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv între data de 21.01.2014 și data de 31.10.2019.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 13.375.732,11 lei, din care 13.108.217,23 lei este valoarea totală nerambursabilă, iar 267.514,88 lei este contribuția de 2% a partenerilor menționați mai sus.