Informatii Interes public

Nr.1396/13.02.2019 PUBLICATIE DE CONCURS Nr.1396/13.02.2019 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr. 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post temporar vacant de economist gradul I la Serviciul Administrativ,contract individual de munca pe durata determinata (pana la reluarea activitatii tituarului postului). Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. Calendarul organizarii concursului si fisa postului aici:

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 20443/12.12.2018

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - - - 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul Anestezie si Terapie Intesiva ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aici

Anunt

privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului de muncitor calificat III –zidar
Nr.ctr Nume /prenume Nr. Dosar Admis/respins Mentiuni
1 Burcea Daniel 201/09.01.2019 Admis -
Proba scrisa se va desfasura la data de 22.01.2019,ora 10;00 la sediul Spitalului Regele Carol I Costesti –in “Sala de mese”. Candidatul se va prezenta la ora 9:45 pentru indeplinirea formalitatilor prealabile,respectiv verificarea identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea.

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 20443/12.12.2018 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de Muncitor Calificat III –Zidar la Intretinere Reparatii ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Fisa postului si anuntul complet aici

Privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a postului de muncitor calificat II-electrician
Nr.ctr Nume /prenume Nr dosar Admis/respins Mentiuni
1 Circiumaru Daniel Marian 4777/11.06.2018 Admis -
1 Danescu Ion 4886/14.06.2018 Admis -
Proba interviu se va desfasura la data de de 26.06.2018,ora 10:00 la sediul Spitalului Regele Carol I Costesti –in “Sala de mese”. Candidatii se vor prezenta la ora 9:45 pentru indeplinirea formalitatilor prealabile,respectiv verificarea identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea.

ANUNT

Privind rezultatele probei scrise la examenul de ocupare a postului de asistent medical generalist debutant S la Compartimentul Anestezie Terapie Intensiva
Nr.ctr Nume /prenume Punctaj Admis/respins Mentiuni
1 Voicu Cornelia Nicoleta 75p Admis -
Contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana la data de 15.05.2018 Ora 15:00

ANUNT

Privind rezultatele probei interviu la concursul de ocupare a postului de asistent medical generalist debutant PL la Dispensarul TBC
Nr.ctr Nume /prenume Punctaj Admis/respins Mentiuni
1 Pana Dumitra Daniela 91.33p Admis -
Contestatiile pentru proba interviu se depun la secretariatul unitatii pana la data de 09.05.2016 Ora 15:00

ANUNT

privind rezultatul probei interviu pentru ocuparea postului de registrator medical debutant la Statistica Medicala
Nr.ctr Nume /prenume Punctaj Admis/respins Mentiuni
1 Lulea Gabriela 81p Admis -
2 Nuta Mariana Daniela Absent Respins -
Contestatiile pentru proba interviu se depun la secretariatul unitatii pana la data de 08.05.2016 Ora 15:00

ANUNT

privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului de asistent medical generalist debutant S la compartimentul ATI
Nr.ctr Nume /prenume Nr. cerere/dosar Admis/respins Mentiuni
1 Voicu Cornelia Nicoleta 3565/26.04.2018 Admis -
Proba scrisa se va desfasura la data de 14.05.2018,ora 10;00 la sediul Spitalului Regele Carol I Costesti –in “Sala de mese”. Candidatul se va prezenta la ora 9:45 pentru indeplinirea formalitatilor prealabile,respectiv verificarea identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea.

ANUNT

privind rezultatul sprobei scrise pentru ocuparea postului de registrator medical debutant la Statistica Medicala
Nr.ctr Nume /prenume Punctaj Admis/respins Mentiuni
1 Cirstei Nicolae 2.12p Respins -
2 Ionescu Cristina Ionela Absent Respins -
3 Lulea Gabriela 92.15p Admis -
4 Nuta Mariana Daniela 58.10 Admis -
4 Zgondea Oana Andreea Absent Respins -
Proba interviu se va desfasura la data de 07.05.2018,ora 10;00 la sediul Spitalului Regele Carol I Costesti –in “Sala de mese”. Candidatii se vor prezenta la ora 9:30 pentru indeplinirea formalitatilor prealabile,respectiv verificarea identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. Pentru a fi declarati admisi, candidatul trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin 50p Comunicarea rezultatelor se va face prin afisarea la locul desfasurarii concursului si pe site institutie cu mentiunea ADMIS sau RESPINS.

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 4659/26.03.2018

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - - 1 post de asistent medical generalist debutant S la Compartimentul Anestezie si Terapie Intesiva ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aici

Publicatie de concurs

In conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr 869/2015 si avand in vedere aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 4659/26.03.2018, Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs un post vacant de medic specialist radiologie imagistica medicala in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala . La concurs se pot inscrie medici specialisti in specialitatea radiologie imagistica medicala .

Descarca tot anuntul de aici

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 4659/26.03.2018

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de Asistent medical generalist debutant PL la dispensarul TBC ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aici

Publicatie de concurs

In conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P nr 1406/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,corelate cu prevederile art.185 Legea nr.95/2006,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare,Spitalul Orasenesc “Regele Carol I “Costesti organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor de :
 • Medic sef sectie Medicina Interna ,
 • Medic sef sectie Obstetrica Ginecologie,
 • Medic sef sectie Pediatrie.

Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aici

PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 4659/26.03.2018

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de Registrator Medical Debutant la Statistica Medicala ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Descarca toata documentatia si calendarul de concurs de aici

ANUNT

Nr.671/19.01.2018

In conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 2262/19.02.2018 ,Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs urmatoarele posturi :

 1. 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea cardiologie –Cabinet Cardiologie ,
 2. 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea medicina de urgenta –Compartiment Primire Urgente,
 3. 1 post de medic primar confirmat in specialitatea neurologie –Cabinet Neurologie

in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges. La concurs se pot inscrie medici specialisti confirmati in in specialitatile medicina de urgent si cardiologie si medici primari confirmati in specialitatea neurologie . Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :
 • a) cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 • b) copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 • c) copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 • f) cazier judiciar,
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei. Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti, tel: 0248 673 550.

ANUNT

Nr.671/19.01.2018

In conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 13140/06.09.2016 ,Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs urmatoarele posturi publicate si ramase neocupate :

 1. Medic in specialitatea obstetrica ginecologie -Sectia OG ,
 2. Medic in specialitatea urologie –Compartiment Urologie,
 3. Medic in specialitatea MG/MF ,cu atestat in Asistenta Medicala de Urgenta Prespitaliceasca –CPU ,

in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges. La concurs se pot inscrie medici in specialitatile:obstetrica ginecologie , urologie si MG/MF cu atestat in Asistenta Medicala de Urgenta Prespitaliceasca . Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :
 • a) cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 • b) copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 • c) copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 • f) cazier judiciar,
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei in revista “Viata Medicala”,iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei. Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti, tel: 0248 673 550.